STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CK/2023-2024 29/05/2024 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 2023-2024
2 414/PGDĐT - TĐKT 25/03/2023 THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÊ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG " VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" NĂM 2023
3 Số: 1254/PGDĐT 19/09/2022 V/v truyền thông phòng chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới.
4 Số: 1708 /TB-SGDĐT 18/07/2022 THÔNG BÁO Về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen năm học 2021 - 2022
5 Số: 485/PGDĐT 13/04/2022 V/v thông báo Kế hoạch triển khai Chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 28, năm 2022
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
6 Số: 444/PGDĐT 03/04/2022 V/v tuyên truyền dịp Lễ giỗ Tổ Hùng
Vương năm Nhân Dần 2022
7 Số: 433 /PGDĐT 30/03/2022 V/v đăng kí sơ tuyển vào các trường
trong quân đội năm 2022
8 Số: 420/KH-PGDĐT 29/03/2022 KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông
trong trường học năm 2022
9 Số: 401/PGDĐT 27/03/2022 V/v cho trẻ em mầm non, học sinh
tiểu học,THCS trên địa bàn thành phố
đi học trực tiếp trở lại sau thời gian tạm
dừng đến trường để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19
10 Số : 583/UBND-YT 27/03/2022 V/v tạm dừng 07 Trạm y tế lưu
động trên địa bàn thành phố
11 Số: 392/PGDĐT-GDTH 24/03/2022 BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ GDMN, GDTH đến giữa học kì II
năm học 2021-2022
12 Số: 24.3.2022 /PGDĐT 23/03/2022 Số: /PGDĐT
V/v phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em,
học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và cập nhật,
báo cáo thông tin
13 Số: 374/PGDĐT 21/03/2022 V/v tổ chức dạy học trực tiếp và thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành ph
14 Số: 366/PGDĐT-GDTH 20/03/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
GDMN, GDTH đến giữa học kỳ II
năm học 2021-2022
15 Số: 352/PGDĐT-TCCB 16/03/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030
16 345/PGDĐT 15/03/2022 V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và quy
định hồ sơ PCGD - XMC
17 316/PGD ĐT 10/03/2022 V/v tuyên truyền Chương trình nghệ thuật khai
mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022
18 Số: 303/PGDĐT 08/03/2022 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19.
19 Số: 305/PGDĐT-GDTH 08/03/2022 V/v: thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở
giáo dục trong bối cảnh phòng chống
dịch COVID-19
20 Số: 395/PGDĐT 07/03/2022 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
21 Số: 486/QĐ-UBND 05/03/2022 QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Trạm Y tế lưu động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
22 Số: 34/QĐ-PGDĐT 04/03/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2021-2022
23 Số: 278/KH-PGDĐT 03/03/2022 KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
24 Số: 274/PGDĐT 02/03/2022 V/v linh hoạt điều chỉnh hình thức tổ chức
dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19
25 Số:276 /PGDĐT 02/03/2022 V/v cho trẻ em mầm non, học sinh TH,
THCS tạm dừng đến trường để thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19
26 17/QĐ - MNNB 01/03/2022 Quyết định tổ phản ứng nhanh hỗ trợ Covid 19
27 Số:243 /PGDĐT-GDTH 27/02/2022 V/v triển khai Kế hoạch công tác bảo vệ
trẻ em năm 2022 trên địa bàn
thành phố Điện Biên Phủ
28 Số:248 /PGDĐT 27/02/2022 V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên
địa bàn thành phố.
29 Số: 234/PGDĐT-TCCB 24/02/2022 V/v giao chỉ tiêu và tổ chức thực hiện
kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo
năm 2022 (năm học 2022-2023)
30 Số: 446/QĐ-UBND 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ chính sách theo
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về
cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch
vụ trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2022;
Năm học 2021-2022
31 Số: 448/QĐ-UBND 24/02/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt bổ sung danh sách học sinh được hưởng chế độ chính sách
theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về Quy định chính sách phát triển giáo
dục mầm non từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021; Năm học 2021-2022
32 Số: 205/PGDĐT-TCCB 22/02/2022 V/v phát động phong trào thi đua trong đơn vị
thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Điện Biên Phủ năm 2022
33 Số: 196/PGDĐT-GDTH 20/02/2022 V/v Triển khai Kế hoạch thực hiện
Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ
em mầm non, học sinh tiểu học vùng
dân tộc thiểu số năm 2022
34 Số: 173/PGDĐT 14/02/2022 V/v triển khai thực hiện tuần học
đầu tiên sau thời gian nghỉ Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022
35 Số: 155/PGDĐT-TCCB 09/02/2022 V/v thực hiện một số nội dung liên quan đến
chế độ đối với công chức, viên chức, người
lao động ngành GD&ĐT
36 Số: 157/PGDĐT-GDMN 09/02/2022 V/v tăng cường giải pháp huy động trẻ đến
trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán
2022 và nâng cao chất lượng giáo dục
tại các cơ sở GDMN
37 Số: 138/PGDĐT 07/02/2022 V/v tổ chức cho trẻ em, học sinh các cơ sở
giáo dục đi học trở lại sau thời gian nghỉ
Tết Nguyên đán 2022
38 Số: 148/PGDĐT 07/02/2022 V/v phổ biến Sổ tay đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
(sửa đổi, bổ sung)
39 Số 116/BC- PGDĐT-GDMN 24/01/2022 BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ học kỳ I và nhiệm vụ trọng
tâm học kỳ II năm học 2021 - 2022
40 Số: 10/QĐ-PGDĐT-THCS 20/01/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
Năm học 2021 - 2022
41 Số 09/QĐ - PGDĐT-THCS 20/01/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận đặc cách danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
Năm học 2021 - 2022
42 Số: 89/PGDĐT-TCCB 17/01/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số
41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
43 Số:61 /PGDĐT 12/01/2022 V/v thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ
em trên địa bàn thành phố
44 Số:66 /PGDĐT 12/01/2022 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trong các cơ sở giáo dục
45 Số: 68/PGDĐT-GDMN 12/01/2022 V/v tăng cường các điều kiện bảo đảm huy
động trẻ mầm non đến trường.
46 Số: 36/PGDĐT-GDMN 06/01/2022 V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN
47 Số: 49/PGDĐT-THCS 06/01/2022 V/v quy định thời gian làm việc và thời
gian tổ chức tiết dạy/HĐGD tại các
trường được chọn làm địa điểm thi Hội
thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
năm học 2021-2022
48 Số 1992/PGD-ĐT 02/01/2022 Thông báo danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2021 -2022 Sổ Công văn (1992)
49 Số: 461/QĐ-UBND 31/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2022; Năm học 2021-2022
50 Số: 611/QĐ-PGDĐT-THCS 29/12/2021 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi
cấp Thành phố năm học 2021 - 2022

Văn bản mới

CK/2023-2024

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:24 | lượt tải:10

414/PGDĐT - TĐKT

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÊ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG " VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" NĂM 2023

Lượt xem:208 | lượt tải:163

Số: 1254/PGDĐT

TRUYỀN THÔNG VỀ DỊCH COVID 19

Lượt xem:174 | lượt tải:67

Số: 1708 /TB-SGDĐT

THÔNG BÁO Về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen năm học 2021 - 2022

Lượt xem:200 | lượt tải:151

Số: 485/PGDĐT

V/v thông báo Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 28, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lượt xem:422 | lượt tải:82
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON NOONG BUA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây